Transparentní financování Strany Zelených

Milí přátelé a příznivci zelené politiky, děkujeme Vám, že jste se rozhodli podpořit Stranu zelených. I Vaší zásluhou se tak stává první českou politickou stranou, jejíž financování je zcela transparentní, a která funguje a prosazuje své cíle bez podpory státu či lobbistických skupin.

Strana zelených v praxi vytváří a představuje model čistého financování politických stran v souladu s prosazovanou novelou zákona o politických stranách, kterou představila v minulém roce.

Náš program je programem kvality života a politiky otevřené všem, ne jen straníkům. Je to program boje proti korupci, zdravé ekonomiky, silné občanské společnosti, šetrného přístupu k přírodě a investic do vzdělávání a kultury.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte měnit klima v české politice!

Celková výše daru  Kč
   
Titul:
Křestní jméno:
Příjmení:*
   
Datum narození: Den:Měsíc:Rok:
Datum narození je vyžadováno výroční zprávou o hospodaření, kterou předkládáme každoročně Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
 
Mobil:
Email:*
   
Prosíme zadejte adresu trvalého bydliště.
Ulice:
Obec:
PSČ:
   
Typ daru: Jednorázový
  Pravidelný
Frekvence daru:
   

Odesláním formuláře uzavírám se Stranou zelených, IČ: 00409740, se sídlem Senovážné náměstí 994/2, Praha 1 darovací smlouvu a uděluji Straně zelených, IČ: 00409740, se sídlem Senovážné náměstí 994/2, Praha 1 souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem přiznání darů, uzavření darovací smlouvy a zasílání informací o Straně zelených a to i elektronickými prostředky. Mnou uvedená data jsou součástí Výroční finanční zprávy politické strany, která se předává Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Souhlasím s tím, že Strana zelených uveřejňuje v rámci transparentnosti financování všechna jména dárců na svých webových stránkách a to bez osobních údajů.

Písemné "Potvrzení o poskytnutí/přijetí daru a uzavření darovací smlouvy" Vám zašleme na konci finančního roku. Dar vyšší než 1000 Kč pro jednotlivce (zaměstnance či živnostníky) nebo 2000 Kč pro právnické osoby je odečitatelný ze základu pro výpočet daně z příjmů. Darovací smlouva zároveň slouží jako potvrzení o daru pro finanční úřad.

Pojďte s námi dělat smysluplnou politiku. Staňte se členem strany

Přidejte se k nám

Najdete nás v těchto sítích

Facebook Twitter YouTube Blogy

ZELENÁ SÍŤ je způsob, jak snadno a jednoduše propojit ty, kteří chtějí změnit klima v české politice. Síť lidí, kteří vědí, že příroda potřebuje naši ochranu, že demokracie potřebuje silnou občanskou společnost a že česká politika potřebuje ZMĚNU KLIMATU. A že je potřeba pro to něco udělat.