Projekty a žadatelé přehledně

Salesforce CRM nabízí jedinou přehlednou evidenci klientů a jejich zařazení do projektů organizace.

Všichni zaměstnanci pracují na jediné platformě díky odstupňovanému přístupu k záznamům. Citlivá data klientů zůstanou v bezpečí a vy máte k dispozici aktuální informace.

Systém je připraven na všechny požadavky z oblasti sociálních služeb. V přehledu filtrujete klienty podle kategorií – třeba typu klienta nebo využívané služby. Na kartu kontaktu připojíte individuální plán včetně jeho průběhu. Program také nabízí přednastavený reporting pro MPSV a dárce, můžete si ale vyhrát s vlastními výstupy a infografikami.

  • evidence a řazení do projektů
  • filtrování podle vlastních kritérií
  • správa citlivých dat
  • individuální plány
  • reporty a infografiky

Můžeme systém kromě správy dárců využít i pro správu klientů?

Ano. Díky segmentaci je možné rozlišit, kdo je váš klient.

Dá se ošetřit, kdo má mít k datům přístup?

Ano. Ke klientským datům může mít přístup uživatel s příslušnými právy.

Lze sledovat, v jakých programech je klient zapojen?

Ano, klient může být evidován v různých podpůrných programech zároveň.

Lze ze systému získat report našich aktivit pro donora?

Ano, pomocí funkce reportů a seznamů, případně daschboardů.

FAQ - dotazy k tématu

Evidence a správa klientů

Další dotazy

Přihlásit na workshop

Chci se detailněji seznámit se systémem
Registrovat se do workshopu

Kontaktovat

Sjednat schůzku o implementaci Salesforce