Spolupracujeme s lidmi a institucemi, se kterými sdílíme své poslání: profesionalizaci neziskového sektoru. Školíme, organizujeme akce, vytváříme zajímavé projekty, podporujeme se finančně i formou vzájemného doporučování.

České centrum fundraisingu

Téma digitalizace a fundraisingu nás spojuje s CCF. Společně připravujeme i lektorujeme workshopy pro neziskové organizace.

www.fundraising.cz

Slovenské centrum fundraisingu

Hranice nezisku neleží v Beskydech, proto spolupracujeme s SCF. Přispíváme na konferencích, společně pořádáme workshopy v oblasti digitalizace fundraisingu a CRM systémů.

www.fundraising.sk

Svět neziskovek

Jsme garanti tématu CRM v neziskovém sektoru. Pro Svět neziskovek připravujeme články a podcasty na téma digitalizace nezisku.

www.svetneziskovek.cz

ČVUT FEL

S ČVUT FEL (Centrum znalostního managementu) spolupracujeme už dlouho. Lektorujeme workshopy na téma CRM, nabízíme možnost odborné praxe a spolupráce na bakalářských a diplomových pracích.

czm.fel.cvut.cz

Pavel podporuje CRM pro neziskovky od roku 2015. Společně organizujeme semináře pro studenty a řešíme možnosti bakalářských a diplomových prací.

Pavel Náplava Assistant Professor at CTU FEE

Semestrální kurz Czechitas

Spolupráce s Czechitas začala semestrálním kurzem Salesforce pro ženy v roce 2021. Pro oboustrannou spokojenost pokračujeme dalšími komplexními kurzy.

www.czechitas.cz

Motivuje ženy pro práci v IT, poskytuje vzdělávání a pomoc při hledání práce v oboru.

Czechitas nezisková organizace

Podcasty v nezisku

Poslechněte si podcasty se zajímavými lidmi z neziskového prostředí

Laura Dittel

o Karpatské nadaci a o tématech východního Slovenska

Bob Kartous

o roli vzdělávání v modernizaci české společnosti

H. Gregor a L. Hejna

Honza Gregor a Lukáš Hejna o vzdělávání fundraiserů

Eda Marček

o leadershipu jako klíčové dovednosti fundraisera

Spojte se s námi

Rozšiřujme společně profesionalizaci v neziskovém sektoru.