Vyplněním a odesláním Vaší emailové adresy vyjadřujete souhlas s jejím užitím pro zasílání newsletteru a dalších obchodních sdělení spolku CRM pro neziskovky, z.s., který bude správcem tohoto údaje. Tento souhlas je pro nás právním základem zpracování Vaší emailové adresy a máte právo jej kdykoliv odvolat, což nemá vliv na oprávněnost předchozího zpracování.