Web-to-lead aneb Formulář v Salesforce

Na příkladu povodňového formuláře vám ukážeme, jak můžete využít technologii web-to-lead pro získávání pomoci od dárců a dobrovolníků.

Během nedávných povodní se na naše klienty (neziskové a humanitární organizace) začala obracet řada jednotlivců i firem. V některých případech nabízeli pomoc, pokud neziskovka byla zasažena následky povodně, nebo jde o humanitární organizace zprostředkující pomoc od dárců a dobrovolníků k potřebným, kteří o pomoc žádají.

Tento kontakt byl často zprostředkován e-mailem nebo telefonem, a kontakty nebo informace o pomoci zůstávaly po různu v Outlooku, telefonu nebo excelové tabulce. Informace mohou přicházet v nevhodnou dobu (jste po kolena ve vodě) a s takovou informací je pak obtížné pracovat. Těžko vysledujete, zda jste s dárcem už mluvili a případně na jakém dalším kroku jste se domluvili.

Přesně k tomuto účelu se hodí technologie web-to-lead neboli webový formulář. Všechny zájemce o nabídku nebo poptávku pomoci nasměrujete na jednoduchý webový formulář. Kontakty s popisem pomoci se uloží do databáze Salesforce, kde je možné nadefinovat různá pravidla zpracování. Podle typu pomoci se může informace směrovat na různé pracovníky. V případě nezpracování v určitém čase lze informaci předat na zastupujícího pracovníka tak, aby nabídka nezapadla. Pak už lze snadno sledovat stav nabídky, historii komunikace a případně navázat na standardní procesy děkovacího dopisu, tisku potvrzení o daru apod.

Jak formulář nastavit? Nejprve si zadefinujte potřebná pole, do kterých chcete sbírat informaci z webu. Formulář pak nastavíte v navigaci zde:

Your Name | Setup | Customize | Leads | Web-to-Lead.

Výsledný kód je potřeba vložit do html kódu na vašem webu. Formulář jsme nabídli i organizacím bez databáze Salesforce s tím, že krátkodobě nabízíme náš web, databázi a organizaci budeme informace pravidelně předávat ve formě excelu. Formulář lze využít samozřejmě i v běžných situacích jako jeden z kanálů, kde se mohou adresáti kampaně zapojit do fundraisingové akce.

Pro CRM pro neziskovky napsal Jan Hromas