Projektový tým pro implementaci Salesforce

K zavedení CRM systému  nepotřebujete desítky lidí. Pojďme se společně podívat na to, jaké funkce musíte zastat a kdo je k implementaci a správě nezbytný. 

Pro malé neziskové organizace s omezenými zdroji může znít pojem „projektový tým“ přehnaně. Ve skutečnosti není obrovský tým pro implementaci Salesforce CRM potřeba.

Důležitější je definování a přidělení následujících klíčových rolí.

  • Sponzor projektu (např. člen správní rady / firemní partner)
  • Projektový manažer zodpovědný za implementaci CRM systému
  • Administrátor zodpovědný za administraci platformy Salesforce CRM
  • Pokročilý uživatel se znalostmi fundraisingových procesů společnosti

Jedna osoba může vykonávat více rolí.

Sponzor projektu propůjčuje svou důležitost projektu tím, že se stane jeho zastáncem. Získat plnou podporu sponzora projektu a jeho účast (od fáze plánování, přes uvedení do provozu až po denní použití Salesforce CRM) je naprosto zásadní pro úspěch projektu.

Projektový manažer (vlastník projektu), který vede implementační projekt, musí rozumět procesům organizace a namapovat je na procesy Salesforce CRM.

Systémový administrátor je zodpovědný za průběžnou správu Salesforce CRM a zprovoznění nových funkcí. Rozhodně je výhodou pokud je systémový administrátor součástí projektového týmu. Technické znalosti pro roli administrátora nejsou nutné, ale mohou být výhodou.

Abychom dosáhli toho, že Salesforce CRM bude splňovat požadavky vašich koncových uživatelů, je důležité do plánování projektu tyto uživatele (případně alespoň ty klíčové) zahrnout.

Zdroj: Getting Started Implementation Guide, Salesforce.com

Pro CRM pro neziskovky přeložil konzultant David Fencl