Kdy potřebujete CRM systém

Péče o větší množství dárců se neobejde bez kvalitního informačního systému. Podle našich sedmi rad poznáte, kdy už je pravý čas na CRM software. 

Každá nezisková organizace nám dá jistě za pravdu, když řekneme, že fundraising je z velké části o budovaní vztahů s dárci. Dárce, který má pocit, že organizace si jeho daru neváží, nepoděkuje mu, nebo se za nějakou dobu nepřipomene, už další dar nepošle. Dlouhodobá péče a dokonalé poznání motivace dárců je nezbytná pro vytváření vztahu a proměnu dárců na dlouhodobé podporovatele.

Tím, jak se nezisková organizace rozrůstá, stoupá i počet jejich dárců a podporovatelů. Brzy pro správu dat přestane stačit tabulkový procesor (který sám o sobě není určen jako náhrada databázového systému – více zde). Kvalitní péče o větší množství dárců se neobejde bez kvalitního informačního systému. Používáním správného systému lze výrazně posílit vztahy s existujícími podporovateli, získat nové dárce a partnery a tím zvýšit výnos z fundraisingu.

Na trhu existují řešení, která dokáží neziskovým organizacím pomoci s fundraisingem. Proč ale nezvolit nástroj, který má řízení vztahů přímo v názvu? Hledejte ho pod označením CRM – Customer Relationship Management, neboli řízení vztahů se zákazníky. V komerční sféře se CRM systémy používají typicky na oslovení potenciálních zájemců o produkt nebo službu, která má určitým způsobem naplnit jejich potřeby. V neziskovém sektoru lze systém využít na oslovení podporovatelů resp. dárců a akvizici za účelem získání podpory pro danou organizaci. Více jsme o CRM v neziskovém sektoru psali v jednom z předchozích článků.

Když se k tomu přidá omezený rozpočet, se kterým bojuje téměř každá nezisková organizace a specifické požadavky na systém, nemusí být jednoduché najít správné technologické řešení.

Kdy se tedy vyplatí sáhnout po specializovaném CRM software?

  1. Když nechcete technologiím obětovat všechen váš čas.
  2. Když potřebujete od systému víc než jenom ukládat a evidovat data související s fundraisingem.
  3. Když se množství vašich dárců rozroste natolik, že jakékoliv jednodušší nástroje přestávají stačit.
  4. Když chcete mít pod kontrolou víc komunikačních kanálů včetně těch nejmodernějších.
  5. Když potřebujete systém, se kterým dokážete pracovat i přímo v terénu.
  6. Když chcete držet krok s dobou a neustále se zlepšovat.
  7. Když si odpovíte záporně na dotaz: Chci snad pracovat stejným způsobem jako před 10 lety?

Pro CRM pro neziskovky napsala Andrea Dobročková