Profesionální fundrasing pro ADRA

ADRA si vybrala CRM Salesforce, protože umí fundrasing přátelský lidem. Neziskovka pomáhá v krizích a díky CRM systému to zvládá vlídně a profesionálně.

ADRA: člověk na prvním místě

Jak si uchovat osobní přístup k druhým a profesionalitu při pestrém portfoliu aktivit? CRM systém pro neziskovku, jejímž posláním je pomáhat lidem. 

I když se v terénu odehrává krize, zázemí musí rozhodovat v klidu a pracovat profesionálně. CRM systém pro neziskovku, která pracuje s lidmi v nouzové situaci, je velkou výzvou.

ADRA Česká republika dělá spoustu věcí. Dokáže rychle a pružně nabízet pomoc při humanitárních katastrofách, pomáhá lidem v rozvojových zemích, propojuje dobrovolníky s potřebnými. Organizuje programy na podporu znevýhodněných skupin ve společnosti, ale i globální rozvojové vzdělávání. 

ADRA rozhodně nemá minimalistický záběr. Přitom se drží hodnot, jako je vnímavostrespektprofesionalita, otevřenost a partnerství. Jak ale „zůstat svůj“, když přibývá projektů i dárců? Organizace hledala systém, který by zvládl různorodou agenduSalesforce nabízel svou platformu pro neziskové organizace a ADRA oslovila CRM pro neziskovky s žádostí o zavedení systému. Tak začala letitá a úspěšná spolupráce. 

Zadání: Přátelsky a profesionálně

Nejvíce si organizace stěžovala na zpracování plateb. „Dříve bylo složité získat informaci o platbě. Standardní cesta přes účetní oddělení trvala tři týdny. Když se dárce zajímal o svou platbu, naše pomalá reakce nepůsobila důvěryhodně,“ vzpomíná fundraiserka Karolína Emanuelová. Přitom tuto informaci potřebuje fundraiser ideálně už ve chvíli, kdy mu dárce zavolá. Neziskovka tedy potřebovala nastavit fundraisingpropojit banky a darovací platformy s fundraisingem, a to včetně darů v jiných měnách

Řešení: automatické procesy a rychlé reporty

Implementace začala základním nastavením fundraisingu. Databáze ukládá všechna data o dárcích včetně dárcovské historie či komunikace na jednom místě bez zbytečného listování a překlikávávání. Funkce lze samozřejmě využít i pro informace k partnerům, dobrovolníkům nebo PR kontaktům. Díky cloudovému řešení sdílí data všichni s přístupem do úložiště. Zjišťování informací a rozhodování se tak urychluje a profesionalizuje. Ušetřenou energii může fundraiser věnovat rozhovoru s dárci.

Následovala integrace automatických procesů, která propojila systém s bankami a darovací platformou Darujme.cz. ADRA dostává dary v CZK i EUR, i s tím si CRM Salesforce poradí. 

Neziskovka si pochvaluje také správu kampaní a zejména vyhodnocování odezvy na ně. Díky tomu fundraiser hned ví, která kampaň se povedla a která méně, ať už jde o e-mailing nebo sbírku třeba přes zmiňované Darujme.cz. Práci zefektivňují „drobnosti“, jako například webový formulář k odběru novinek napojený přímo na systém.

Bonus: podpora na dosah

V ADŘE vnímají potřeby různých lidí – je to základ jejich práce. A tak svůj systém často vylepšují, a nejen proto, aby lépe pomáhali, ale také aby organizace šlapala a všichni měli dobrý pocit z dobře odvedené práce. Hojně využívají technickou podporu a školení od CRM pro neziskovky. „Nejvíce oceňuji spolupráci s IT dobrovolníkem Tonym, který nám pomohl s většinou našich požadavků. A že jich nebylo málo. Vzhledem k velikosti naší databáze bych řekla, že supportu není nikdy dost,“ chválí Karolína Emanuelová

Dárců i projektů má ADRA požehnaně. Bez dobře nastaveného CRM systému by nemohla nabízet tak vysokou kvalitu pomoci.