Digitální hygiena nejen na home office: jde to!

04. January 2022

Digitální hygiena nejen na home office: jde to!

Jak pracovat on-line a žít off-line

My v CRM pro neziskovky si privilegium home office užíváme už roky. Během covidové pandemie přešla tichá závist známých do otázek: „Jak to děláš, že pracuješ z domova a nezblázníš se z toho?“ Nabízíme své zkušenosti.

Čas doma, čas v práci

Na začátku si musíte zvyknout, že mezi doma a prací nevykonáte žádný časový ani prostorový přesun. Může se to zdát jako výhoda, ale záhy zjistíte, že my lidé nefungujeme na tlačítko on/off, respektive doma/práce. Hluchá časová prodleva a přesun mezi prací a domovem je naopak časem naladění se, nenápadné přípravy, která nám umožní na druhém místě začít naplno. Psychologové mají za to, že tento klidový čas by měl trvat 30-60 minut, podle míry stresu, který v práci zažíváte. Takový luxus ale při homeoffice nemáme, proto musíme s časem vědomě pracovat, strukturovat ho a myslet na digitální hygienu. Zpočátku se to může zdát nezvyklé, když si ale zajedete své postupy, bude to pro vás stejně samozřejmé, jako mytí rukou nebo čištění zubů.

První ranní pohled si nezaslouží 

Začíná to hned ráno. Protáhněte se, dejte si kafíčko, vypravte děti, projděte se. Ale nekontrolujte mobil ani nezahřívejte soukolí vašeho počítače! První věc, kterou po probuzení uvidíte, nemá být obrazovka mobilu. Proč ne? Mozek se totiž pak nastaví na informace, které produkují stres a nesoustředí se na vaše denní priority. Do pracovní nálady se pak budete dostávat obtížněji. Držte se raději své ranní rutiny a podobným zlozvykům ukažte záda.

Pevná nebo ohraničená pracovní doba?

Stanovte si pevnou pracovní dobu a tu dodržujte. Na konci pracovního dne počítač nenechávejte běžet. Ideálně schovejte z dohledu: zavřete ho do psacího stolu nebo ho aspoň přikryjte dečkou a tak uzavřete pracovní povinnosti i symbolicky.

Pevná pracovní doba vám ale nemusí z různých důvodů vyhovovat. V tom případě se hodí naplánovat si čas práce a čas vyrušení. K tomu si stáhněte aplikaci, která vám spočítá, kolik času jste pracovali. 

Strukturujte pracovní čas

Pracovní bloky střídané jinou činností nejsou k zahození ani v případě, že jste zvolili klasickou pracovní dobu. Zkuste třeba třicetiminutový pracovní zápřah střídaný desetiminutovou přestávkou. Konkrétní rytmus musíte vyladit podle sebe. Zkušenost ale praví, že kratší časové bloky nás nutí k intenzivnějšímu nasazení pro jednu konkrétní úlohu

Zpočátku se člověk brání vábivé myšlence skončit, až bude práce hotová. Taková praxe vám ale neumožní pohodlně vystoupit z rychlíku práce. Váš mozek i tělo se nastaví na pracovní boj. A to nechcete.

Hurá! Nemusím chytit spoj!

Hodina a půl cesty do práce ušetřena. Koho by to nepotěšilo. Ušetřený čas věnujte pohybovým aktivitám nebo si prodlužte přestávky, ale nepřičítejte ho k času pracovnímu. Tato typická chyba vzniká mimoděk při přechodu na home office: „Dřív jsem přece taky odcházel do práce v půl osmé.“ Pokud vám cesta do práce chybí, můžete se jednoduše před začátkem pracovních aktivit projít.

Užijte si klid a vlastní rytmus

I pro home office platí: neberte si toho příliš a myslete i na přípravu. Máte on-line konzultace či porady? Připočítejte si čas na přípravu a čas na zpracování výstupů ze schůzky. U delších sezení se snažte omezit setkání na jednu až dvě hodiny denně. Stihnete pak zpracovat vše, co se v rámci schůzky probralo a vyřešit navazující agendu. A třeba zbude čas i na další práci.

Během práce si vypněte zvukové upozornění a e-mail kontrolujte tak zřídka, jak je to možné. Vyhněte se pokud možno také surfování po sociálních sítích v průběhu pracovního běhu. Mobilní telefony umožňují dočasnou nedostupnost s odesláním sms zprávy. Využívejte této technické vymoženosti a získáte větší kontrolu nad svým časem (a životem).

Partner a děti jako hlídači našeho mentálního zdraví

Před směšováním pracovního a domácího času vás mohou chránit rodinní příslušníci. Zkuste jejich vyrušování a stížnosti brát jako zpětnou vazbu a nastavte společně pravidla. Pracovnu opatřete nápisem: Pracuji, nevstupovat!, zavírejte za sebou dveře a dodržujte domluvené časy práce. Zamyslete se nad svým pracovním rozvrhem, co do času a objemu, a realisticky odhadněte, co je možné.

Upravte si pracoviště

S notebookem se můžete natáhnout doma na gauč, ale dlouho to nevydržíte. Navíc zbytečně spojujete zónu odpočinku se zónou práce.

O ergonomii počítačového pracoviště jste už určitě četli jinde, ale vytáhneme několik věcí, na které se snadno zapomíná:

  • Denní světlo působí blahodárně na oči, stejně jako pohled do dálky, na pohyb nebo do zeleně. Posaďte se tedy tak, abyste občas viděli ven. Zároveň má monitor stát bokem k oknu, abychom zbytečně nezvyšovali jas, který škodí oční sítnici. 
  • Občas větrejte a zajistěte si příjemnou teplotu. Kouření si nechte na přestávku. Snížený přísun kyslíku umenšuje schopnost koncentrace a odolnost vůči únavě.
  • Ergonomická klávesnice a myš nebo podpěrky zamezí syndromu přetížení karpálního tunelu a přitom nejde o horentní investici.
  • Zagooglete a vytiskněte si obrázek, jak si správně nastavit stůl a jak správně sedět.
  • Ani pořádná židle, dobře nastavený stůl a monitor vás před bolestí zad neochrání, když se občas neprotáhnete nebo neprojdete, či budete pracovat přes míru.

Relaxujte nedigitálními činnostmi

Běhejte, choďte ven, cvičte. Kreslete, malujte, tvořte. Čtěte knihy (druhým), hrajte deskové hry, diskutujte s kamarády, meditujte. Lidé na home office mají tendenci odreagovat se opět on-line. Oči, pohybový aparát i mozek ale tak vytěžujeme dál stejným způsobem. Zaklapnout notebook a zvednout se ze židle vyžaduje vědomé rozhodnutí. Ale není složité.