Lepší technologie jdou ruku v ruce s vyšší motivací, ukázal průzkum

Trendy v neziskovém sektoru 2022

Salesforce CRM se dlouhodobě soustředí na posílení vazeb mezi organizací a všemi zúčastněnými stranami: zaměstnanci, dárci, dobrovolníky, účastníky programů a dalšími. Průzkumy posledních let mu dávají za pravdu. Svých cílů nejlépe dosahují ty neziskovky, které intenzivně pečují o vztahy a osvojily si moderní technologie. Jaké jsou trendy v neziskovém sektoru podle nejnovějšího průzkumu Nonprofit Trends Report?

Flexibilita a lepší integrace

Taky přemýšlíte v kategoriích nouze: co nemáme a co potřebujeme? Nejste jediní. Neziskovky na celém světě balancují mezi potřebami klientů a realitou omezených zdrojů. Není divu, že v rozhodování pak hrají prim krátkodobá řešení na úkor dlouhodobých investic do transformace. Mnohé si ale už uvědomují, že ta pravá technologie umožňuje flexibilitu a růst podle potřeb organizace. 

Co ví neziskovky o technologiích v roce 2022?

Většina neziskovek už dnes zná přínos digitální transformace. Zároveň velmi často vidí svá slabá místa a prostor pro zlepšení

 • 76 % neziskových organizací uvádí, že jejich zaměstnanci považují technologie za důležitou součástí jejich činnosti. 
 • 77 % respondentů tvrdí, že jejich organizaci pomohly v dosažení úspěchu, k vyšší efektivitě nebo lépe uskutečňovat jejich poslání.
 • Více než polovina uvádí, že potřebuje investovat do technologií kvůli fundraisingu.
 • 60 % dotázaných se domnívá, že jejich dárci očekávají lepší komunikaci, než umožňuje jejich současné nastavení.

Realita zaostává za přáním

Neziskový sektor si čím dál naléhavěji uvědomuje důležitost CRM a dalších technologií. Tři čtvrtiny organizací tvrdí, že digitální transformace je „nutností“ nebo dokonce „nezbytností“. Nicméně pouze 12 % z nich dosáhlo vysokého skóre v hodnocení Salesforce for Nonprofits Digital Maturity Index. Jak je to možné? To není těžké uhodnout. Mezi typické překážky patří omezený rozpočet nebo jiné priority.

Spokojenost? Ne tak úplně…

Nepřekvapí tedy, že pouze 36 % organizací je „velmi spokojeno“ s technologiemi, které v současnosti používají. Nejmenší spokojenost panovala s integrací datových zdrojů a systémů (34 % velmi spokojeno) a dostupností nástrojů pro reporting (33 % velmi spokojeno).

V rozhovorech uváděli vedoucí neziskových organizací poměrně často, že užívají více systémů. Systémy ale nejsou vzájemně propojené, nebo zadávají veškerá data ručně a používají tabulkový procesor. Z toho vyplývá složité propojování údajů o dárcích s údaji fundraisingu.

Lidé a výkonnost

V pomáhajícím sektoru nesmíme zapomínat na lidský kapitál. Atmosféra a kultura organizace ovlivňuje její schopnost komunikovat, překonávat problémy a v neposlední řadě využívat příležitostí.

Co neziskovky brzdí: fluktuace zaměstnanců a nemoci

Vedoucí pracovníci uvádějí, že nejvíce letos řešili rekvalifikaci nebo zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Neziskovky cílí na adepty, kteří by v organizaci zůstali a rostli spolu s ní. Přesto čelí vysoké fluktuaci lidí a často mají potíže danou pozici obsadit vhodným kandidátem. To s sebou nese i zvýšené náklady na místo, protože podle průzkumu společnosti Gallup se náklad na výměnu zaměstnance pohybuje v rozmezí od poloviny do dvojnásobku ročního platu.

Dalším významným tématem bylo vyhoření, problémy s duševním zdravím a obecně vyšší nemocnost zaměstnanců.

Protože dobré srdce nestačí

Každý ví, že motivace ovlivňuje všechny úrovně, od atmosféry po praktické fungování týmu. Nonprofit Trends Report 2022 ale poukazuje na překvapivou spojitost. Úroveň motivace zaměstnanců  závisí mj. na dvou klíčových faktorech: jak přistupujete ke změnám a jak využíváte digitální technologie. Neziskovky s pozitivním přístupem ke změnám mají motivovanější pracovníky a ty s vysokou úrovní technologické vyspělosti mají 3,5× vyšší chuť do práce (46 % oproti 13 %)! Organizace s dobrou kulturou práce mají nejen vyšší motivaci zaměstnanců, ale i méně případů vyhoření.  

Technologie mají jasný přínos pro pracovní kulturu. Digitálně vyspělé neziskové organizace uvádějí větší motivaci a optimističtěji naladěné zaměstnance, pozitivnější organizační chování a lepší spolupráci, kulturu a nižší míru vyhoření.

Chceme být udržitelní

Udržitelnost si spojujeme s životním prostředím a dopadem na klima. V neziskovém sektoru se toto téma nadefinovalo jinak: vztahuje se odolnosti a udržitelnosti organizace v dlouhodobém horizontu.

Vedoucí týmů často uváděli, že jejich organizace usilují o udržitelnost následujícími způsoby:

 • Snaží se obsazovat místa lidmi, kteří mají dovednosti a je u nich perspektiva, že zůstanou.
 • Dávají přednost dlouhodobým projektům a stabilní dárcovské základně před jednorázovými programy a akcemi.
 • Zavádějí nové technologické nástroje, které řeší jejich potřeby v dlouhodobém horizontu. 
 • Přizpůsobují fundraising věku dárců.

Jak se tedy nejlépe vybavíte pro budoucnost?

Odpověď je nasnadě: hledejte to správné využití technologie a vždycky myslete na lidi. Využití technologie totiž zřejmě přímo souvisí s efektivitou organizace i spokojeností zaměstnanců.

Pokud souhlasíte s níže uvedenými tvrzeními, můžete si gratulovat. Podle posledních zjištění je vaše budoucnost zajištěna.

 • Dodržujeme naše cíle, někdy je i překročíme.
 • Naši zaměstnanci jsou spokojeni s technologiemi, které mají k dispozici.
 • Naši budoucnost vidíme optimisticky.
 • Změnám se snadno a rychle přizpůsobujeme.
 • Struktura organizace je přehledná.
 • Každý ví, co má dělat a co už patří jiným.
 • Zaměstnanci nás vnímají jako starostlivého zaměstnavatele.