Klient

Česká evangelikální aliance

Základní informace

ČEA sází na CRM systém pro neziskovky. Díky Nonprofit Cloudu zvládá organizaci akcí, fundraising a komunikaci se členy i účastníky a lektory seminářů.

Řešení

Správa událostí, fundraising, komunikace.

Česká evangelikální aliance je sdružením některých protestantských církví, sborů, farností a neziskových organizací. Nabízí vzdělávání a projekty křesťanským denominacím, sborům a jednotlivcům. Salesforce CRM se ve spolku zaváděl už v roce 2014, ale pořádně ho začali využívat až před třemi lety. Důvod byl jasný: potřeba komunikace se členy, dárci, lektory, účastníky akcí a dobrovolníky, správa různých setkání a v neposlední řadě i financí. Na CRM pro neziskovky oceňují, že zde vždycky najdou pomocnou ruku a vůli hledat cestu k řešení problémů.

Profesionální komunikace – spokojenost na všech stranách

Práce v systému Salesforce Nonprofit Cloud umožňuje organizaci zvládnout široký záběr aktivit a poskytovat kvalitní servis všem svým členům. Organizace využívá také aplikaci na mobilním telefonu. Proto má všechno hned po ruce i na seminářích a konferencích –⁠ kontakty, přehledy o účastnících, smlouvy a tak dále.

Společně s CRM pro neziskovky si nastavili platformu tak, aby vyhovovala specifikům církevního prostředí.

Co ČEA oceňuje nejvíc?

Správa členských příspěvků a darů

Program výrazně zjednodušil komunikaci se členy o členských příspěvcích a zvýšil příjem z tohoto segmentu. Neziskovka používá u transakcí analýzu a tak má neustále přehled o podílu darů / grantů / členských příspěvků. Pro účely fundraisingu také reportuje typy dárců: kdo jsou, kvalifikuje je podle vlastních kritérií, důležité je například rozlišení mezi individuálním a kolektivním dárcem. A na kontaktech dárců a účtech organizací vidí kompletní dárcovskou historii.

Úsporu času při administrativě přinesla automatizace některých úkonů: třeba poděkování za první dar či rozesílka potvrzení.

Správa účastníků kurzů, seminářů a konferencí

Kampaně neziskovka využívá při organizaci akcí a meetingů. Díky různým „stavům“ na kampani se snadno sleduje stav přihlášených na akce. CRM také zjednodušuje komunikaci s přednášejícími nebo dobrovolníky. Neziskovka využívá Salesforce doplněk k Gmailu, kde všichni organizátoři akce sledují komunikační vlákna s jednotlivými účastníky a lektory.

Správa grantů a smluv

Administrativa v systému jednoduše sleduje průběh grantu včetně termínů a deadlinů, podobně je tomu u evidence smluv. Není třeba připomínat, že všichni spolupracovníci vidí a zapisují aktuální data ke grantu na jedno jediné místo.

„Komunikace je pro nás klíčová“

„CRM řešení nám umožnilo v době covidu rychle se přizpůsobit ztíženým podmínkách v setkávání. Využili jsme ho totiž na anonymní online hlasování členského shromáždění a Rady ČEA v době covidu. Tato forma rozhodování se stala součástí našich stanov a s úspěchem ji používáme pravidelně,“

dává dobrý tip Jana Macková

Salesforce CRM: řešení pro těžké časy

Nečekaný užitek přinesl Salesforce CRM během covidového období. Česká evangelikální konference dodnes využívá online anonymní hlasování členského shromáždění, přičemž také archivuje jeho průběh včetně výsledků.

Přihlásit na workshop

Chci se detailněji seznámit se systémem
Registrovat se do workshopu

Kontaktovat

Sjednat schůzku o implementaci Salesforce