Fundraising ve válečné době

Musíme Ukrajině pomáhat

Solidarita a Češi? Ukrajina změnila naši pověst směrem na západ, kde jsme od uprchlické krize neměli dobré jméno. V těchto dnech ji napravujeme díky ochotě pomoci napadené zemi i prchajícím. Podporujeme napadenou zemi finančně, materiálně, časem i zkušenostmi. Zapojily se organizace i masa jednotlivců. Za prvních čtrnáct dní konfliktu se vybralo 1,5 miliardy korun na podporu válečných obětí. Jak jsme využili fundraising v době rusko-ukrajinské války?

Připraveným štěstí přeje

Moderní války mohou být záležitostí pouhých několika dní. Zásadní roli proto hraje rychlost rozhodování a připravenost. V současném konfliktu neziskovky ukázaly, že to umí. V čem tkví to tajemství? Zkušenosti v oboru, připravenost pomoci, přímý kontakt na místo neštěstí a v neposlední řadě dobře nastavené procesy.

A ještě jedna věc: jsme o krok napřed. Zavedené neziskovky mají v krizové situaci před státem náskok. Nereagují až ve chvíli katastrofy, ale předvídají a chystají se preventivně na horší variantu vývoje. Například církve zjišťovaly ubytovací kapacity ve svých prostorách a mezi svými členy již několik dní před samotnou invazí. Právě tato připravenost umožňuje efektivní pomoc. Bez dobře organizované sítě dobrovolníků, aktualizovaného CRM systému, citlivosti a představivosti by to prostě nešlo.

Zkušení matadoři jako jednotky rychlého nasazení

Už v den invaze se otevřelo několik sbírkových účtů na humanitární pomoc, nejsdílenějším účtem se stala podpora Člověka v tísni. Brzy došlo i na materiální sbírky. V překvapivě velké míře vzešla iniciativa od lokálních neziskovek, například dobrovolných hasičů nebo neformálních komunitních skupin. Objevilo se bezpočet charitativních koncertů a dalších akcí: všechny přinesly solidaritu i finanční podporu pro postižené oblasti.

Fond nezávislé žurnalistiky vypsal podporu zpravodajství z fronty a umožnil tak i menším médiím vyslat na místo své reportéry. 

ADRA zase využila mezinárodních vazeb a zajistila humanitární stanoviště při hranicích u Mukačeva a rozjela spolupráci s polskou a moldavskou ADROU. Podobným směrem zareagovaly Armáda spásy nebo Charita, které získaly informace od svých partnerských organizací a dostali materiální pomoc rychle přímo na místa potřeby.

Když se ukázalo, že kvůli útokům na civilní cíle raketově vzrostl počet opuštěných zvířat, soustředil se Psí život, z.s. právě na pomoc čtyřnohým přátelům člověka. Podpořil také ty majitele, kteří na svá zvířata nezapomněli a vzali si je s sebou. 

Vznikají ukrajinské jednotřídky a ukrajinská centra v okresních městech. Podobně neziskovky vykrývají další činnosti: služby na nádražích a na slovenských hranicích, kde poskytují první pomoc uprchlíkům. Věnují se také prevenci proti obchodu s lidmi a vykořisťování. Za drtivou většinou aktivit stojí aktivní a zkušení lidé, kteří pomáhají dlouhodobě.

Rozcestníky aneb všichni za jednoho

Během ruské agrese tedy definitivně padl mýtus, že Češi prostě nepomáhají. Vzedmula se vlna solidarity. Přicházely nabídky pomoci od neuvěřitelného množství jednotlivců. V tu chvíli otevřely neziskovky společné podporující platformy. Weby usnadňují Ukrajincům i Čechům zorientovat se v nastalé situaci: Pomáhej Ukrajině nebo Stojíme za Ukrajinou. Na webech najdete vše od informací ze státní správy až po psychologickou pomoc. Neziskovky spolupracují, informují a efektivně vykrývají prostor nejistoty. Zároveň bezprostředně propojují pomáhající s příjemci pomoci. 

Dobrá praxe: Zlaté české ručičky a stabilní zázemí

Pestré jsou cesty života a tak neziskovky vplouvají do neznámých vod. 

Když firmy začaly hlásit nedostatek neprůstřelných vest, začali je šít dobrovolníci Paměti národa. Organizace zabývající se orální historií původně jen sbírala peníze na zdravotnický a nesmrtící vojenský materiál. Ochranné vesty pro zdravotníky a domobranu vyráběli v první chvíli podle návodů z internetu, později sehnali i odborného konzultanta.  

Improvizaci a rychlou akci si neziskovka může dovolit, když má stabilní a dobře organizované zázemí. Paměti národa pomohla k rychlé akci mimo jiné i evidence dobrovolníků v CRM Salesforce.

Až opadne vlna solidarity, čeká neziskovky nový úkol

Psychologové varují, že po vzedmuté vlně solidarity přijde rozčarování a nastoupí také fake news. I tady se otevírá prostor pro aktivní zapojení neziskovek a jejich dobrovolníků. Ukázali jsme, že dokážeme rychle a dobře pomoci. Jak se připravujeme na dlouhodobé doprovázení, na lidské strachy a negativní emoce vůči cizincům nebo na informační „opotřebovávací válku“? Před neziskovým sektorem se pomalu vynořuje nová výzva…