Nejmodernější technologie ve službě pomáhajícím a vzdělávacím organizacím

Využijte Nonprofit a Education Cloud ve vaší instituci

CRM dnes po celém světě pomáhá neziskovým organizacím, vzdělávacím institucím a podnikům řídit vztahy s dárci, klienty, zaměstnanci, studenty či dobrovolníky. Za úspěchem této technologie je bezpochyby myšlenka: jedna data, jedno místo. Jediná integrovaná platforma navíc nabízí plejádu efektivních nástrojů pro práci s daty, automatizaci a sledování veškerých interakcí s kontakty a v projektech.

Jedna odpověď na všechno?

Customer relationship management (CRM) sice přišel z komerčního prostředí, ale díky platformám jako Salesforce ho už léta úspěšně používá také neziskový sektor. Software se stále vylepšuje a pamatuje na každičký aspekt činnosti vzdělávací instituce či neziskovky – od marketingu a komunikace po analytiku, od fundraisingu po správu grantů a kampaně.

Systém využijete napříč všemi vašimi odděleními. Personalizované údaje o kontaktu jsou díky tomu komplexní, aktuální a velice přesné. Nejde jen o informace typu e-mail nebo telefonní číslo, automatizací získáte informace z různých zdrojů a kanálů, jako je třeba párování plateb z vašeho účtu, nebo údaje ARES či ze sociálních sítí. Zároveň můžete sledovat, kdo a s jakou odezvou s kontaktem naposledy komunikoval. CRM je nejlepším nástrojem pro udržování vztahů s dárci, studenty či jiným typem klientů.

Vyzkoušená cesta k úspěchu

Komplexní technologické řešení také pomáhá k růstu zejména tam, kde týmy bojují s velkým objemem práce a potřebují ulevit v administrativě. Systém zefektivní manuální procesy a tím umožní větší produktivitu. Uvolní tak čas pro přímou práci s lidmi, nebo třeba pro celkovou strategii vaší organizace. Je to prostě investice, která se vyplatí. 

Pandemie COVID-19 navíc prokázala, že instituce a organizace s dobrou digitální infrastrukturou se snáze a rychleji přizpůsobí změnám a vypořádají se s problémy.

Na cloud odkudkoliv

Technologickou špičkou mezi CRM patří platformy založené na cloudu. Veškerá data ukládáte na internet a dostanete se k nim z libovolného místa na planetě. Nemusíte tedy řešit instalaci a údržbu softwaru na vašich počítačích, tabletech a mobilních telefonech. K těmto datům na jednom centrálním místě přistupují všichni vaši zaměstnanci podle míry oprávnění a s nimi pak pracují. 

zdroj obrázku: https://www.salesforce.org/blog/what-is-a-crm-2/

Ano, školy taky

Systémy pro řízení vztahů se prosazují také v oblasti školství či neformálního vzdělávání. Tyto instituce potřebují komunikovat se současnými i budoucími studenty, dárci a jinými institucemi, utvářet svou image na veřejnosti, zabezpečit hladký chod školy, ale zejména udržet si přehled o studentovi. A to od chvíle, kdy se stal uchazečem, minimálně do doby, kdy školu opouští coby absolvent. Salesforce nabízí pro tyto případy přímo Education Cloud

Svět se digitalizuje, a tak se ani školství bez efektivní technologie neobejde.