Salesforce a F-Pack: rozbalte to s fundraisingem

Nejrychlejší cesta ke správě a automatizaci v CRM

Salesforce CRM nabízí příjemné výhody pro každou neziskovou kancelář už ve své základní, bezplatné podobě. Pokud si ale opravdu potřebujete uvolnit ruce a věnovat více času lidem a projektům, instalujte Fundraisingový modul čili F-Pack od CRM pro neziskovky.

Toto rozšíření nepatří na softwarovém poli mezi nováčky. První verze běžela už v roce 2010 a už tehdy šlo o ready-to-use balíček. Aplikace staví na důkladné znalosti našeho česko-slovenského neziskového prostředí a neustále se vyvíjí.

Nonprofit Cloud soustředí vaše data na jednom místě a usnadňuje výrazně jejich správu. Ale teprve s F-Packem poznáte sílu této platformy: z informační džungle se stane francouzský park.

Salesforce s F-Packem: výhoda našince

Fundraising Pack patří mezi aplikace vyvíjené na platformě Salesforce. Pokrývá potřeby neziskových organizací v oblasti správy kontaktů, kampaní, projektů a dalších aktivit. CRM využijí všichni členové vašeho týmu, od administrativního pracovníka po ředitele.

Software myslí na různé typy neziskovek, od místního spolku po nadační fond. Ačkoliv se jedná o hotový produkt, dá se upravit pro konkrétní potřeby té které organizace. Stále platí, že se výborně orientuje v praxi českého a slovenského neziskového sektoru a má bohaté zkušenosti s různými typy nevládních organizací. Podívejme se, co konkrétně nabízí.

Správa kontaktů, kampaně a reporty

Balíček otevírá celé spektrum možností, jak s kontakty pracovat, a umožňuje uzpůsobit si je k obrazu své organizace. Součástí rozšíření je:

 • Evidence aktivit a úkolů, jako jsou schůzky, telefonáty nebo e-maily, přímo na kontaktech
 • Správa transakcí, ať už jde o dary finanční, věcné, nebo členské příspěvky
 • Pokročilá segmentace dárců, například podle jejich chování nebo i demografie kontaktů
 • Automatické generování a hromadná rozesílka potvrzení o daru, až do množství 5 000 e-mailů denně
 • Napojení na obchodní rejstříky Merk a ARES

Je zřejmé, že s F-Packem získáte nepostradatelného pomocníka při přípravě a vedení kampaní, projektů, konferencí a kurzů či nadační činnosti.

Pro průběh práce, její hodnocení a další plánování využijete pokročilé dashboardy, reporty a grafy. Potěší i taková „samozřejmost“, jako je integrace s kalendářem Google.

E-mailing

Ať už trávíte čas spíš realizací kampaní, nebo řešíte newslettery, F-Pack vás potěší. Jednoduchý e-mailing v rámci CRM propojí s Gmailem nebo Outlookem nebo profesionálními e-mailingovými programy Mailchimp a SmartEmailing.

Ze systému odešlete jak e-maily, tak SMS – hromadné či osobní. Kouzlem aplikace je, že veškerou korespondenci vidíte přímo na kontaktu, kterého se týká.

Pro svou poštu si můžete vybrat z předpřipravených nebo vlastních šablon. Veškerou komunikaci případně obstaráte při cestě MHD prostřednictvím mobilní aplikace.

Do balíčku jsou přibaleny i webové formuláře propojené s databází, typicky GDPR formulář.

Automatické zpracování transakcí a darů

S F-Packem se nemusíte doptávat ekonomického oddělení ani zkoumat výpisy z banky. Propojení s bankou vám zajistí aktuální informace o stavu přijatých plateb. Na seznamu integrací s bankami najdete prakticky všechny naše ústavy i dárcovskou platformu Darujme. Zkontrolujte si, zda balíček umí i vaši banku:

 • Air Bank
 • Česká Spořitelna
 • ČSOB
 • Fio banka
 • Moneta Money Bank
 • Komerční banka
 • Raiffeisenbank
 • Tatra banka
 • UniCredit Bank
 • Slovenská spořitelna
 • Darujme.cz
 • Darujme.sk

Jak se platby v systému chovají? Příchozí položka se automaticky spáruje podle variabilního symbolu člena kampaně, čísla účtu nebo variabilního symbolu dárce. Fundraiser se pak soustředí jen na ty platby, které svůj protějšek v systému nenalezly.

Nabízí se také propojení se Shoptet, WooCommerce a účetní aplikací Fakturoid.

Aktuální informace získané automatizací pomohou při sledování a předvídání chování dárců i přípravě dalších kampaní. Využijete je také pro dílčí reporty o průběhu kampaně.

Jak získat F-Pack a podporu

Jelikož jde o česko-slovenskou specialitu šitou na náš nezisk, nenajdete ji v Salesforce AppExchange. Instalaci i zaškolení objednáte u samotných tvůrců v CRM pro neziskovky. Balíček se neustále vylepšuje a jde s vývojem technologií, proto tato česká technologická neziskovka poskytuje také následnou podporu a aktualizace.