Průvodce žádostí o Salesforce: krok za krokem

Máte zájem o Salesforce? Pak určitě oceníte průvodce, který vám cestu k této CRM platformě ještě zjednoduší.

Krok 1: Ověřte způsobilost k registraci

Nejprve je nutné ověřit, jestli je vaše organizace k registraci do programu způsobilá. Kompletní podmínky si můžete přečíst v dokumentu „Eligibility Criteria“,nicméně zmínit bychom měli hlavně to, že musíte být uznáni jako charitativní, nezisková, vzdělávací nebo sociální organizace. Kompletní podmínky jsou dostupné ve třech jazycích, a to v angličtině, němčině a holandštině.

Krok 2: Přihlaste se do portálu Power of Us

Pokud vaše organizace podmínky splňuje, můžete plynule přejít k přihlášení do portálu.Vstoupíte do něj pomocí tlačítka „Login to Apply“.

Intuitivní nastavení vás provede všemi kroky. Zadávat budete například údaje o kontaktní osobě, schvalovateli žádosti nebo o tom, jak jste se o Salesforce dozvěděli. Důležité budou ale také informace o vaší organizaci, jako jsou základní identifikační údaje, počet zaměstnanců, druh neziskového sektoru, poslání a jak vám Salesforce pomůže v jeho naplňování. Pozor, pokud vaše organizace neuvede DIČ (není registrovaná), žádost o registraci v programu Power of Us nemusí být schválena.

Kontaktní osoba z vaší organizace bude vystupovat jako primární kontakt a systémový administrátor. Neuvádějte zde proto prosím Salesforce konzultanty ani partnery.

Poté nahrajete veškeré požadované dokumenty, jako je status NGO, stanovy, dokumenty potvrzující výjimku z placení daní atd. Všechno opět najdete v dokumentu „Eligibility Criteria“.

Pak už stačí jen potvrdit, že jste si přečetli podmínky poskytování služeb Salesforce, souhlasíte s nimi a že je vaše organizace bude dodržovat.

Zadávání je u konce, teď už jen vyčkejte ověření registrace. To trvá většinou 2 až 10 dní.

Krok 3: Vyberte si své Salesforce produkty

Jakmile je vaše registrace potvrzena, můžete přejít k výběru Salesforce produktů, které chcete využívat. Pomůže vám v tom tlačítko „Request Products“.

Kliknutím na tlačítko „Add“ můžete zvolit 10 CRM licencí zdarma. Tato nabídka má ale podmínku: abyste je získali, je potřeba vyplnit dotazník „Readiness Survey“ (průzkum připravenosti).

Hotovo? Výborně, teď už můžete využívat veškeré nástroje, které vám Salesforce nabízí, a řídit tak svou organizaci ještě efektivněji.

A pokud potřebujete s něčím poradit, jsme tu pro vás.