Klient

Nadace EP Corporate Group

Základní informace

CRM systém pro neziskovky naplno využívá i Nadace EP Corporate Group. Malý tým zvládne díky automatizaci a integracím velký objem různorodé práce.

Řešení

Správa událostí, fundraising, komunikace.

Nadace EP Corporate Group se zajímá o oblast, v níž působí nemnoho neziskovek. Finančně podporuje rodiny s dětmi do 18 let, které přišly o rodiče, a seniory v nouzi. Vedle přímých příspěvků vypisuje grantové výzvy na zlepšení služeb a péče v této oblasti a rozvíjí advokační činnost. Také pomáhá při mimořádných událostech, jako jsou uprchlická krize, pandemie či živelní pohroma.

Na nadaci se obrací mnoho žadatelů s žádostí o příspěvek, nadační tým ale patří k nejmenším v republice. Proto nadace začala záhy zavádět Salesforce CRM, se kterým zvládá nadstandardní objem práce už rok a půl.

 

Salesforce: Pomocník pro malý tým s širokou agendou

Po CRM systému se nadace rozhlížela od založení v roce 2021. „Tušili jsme, že se na nadaci obrátí s žádostí o příspěvek mnoho žadatelů, a nadační tým není velký,“ vysvětluje ředitelka nadace Jitka Pražáková, která se v nezisku pohybuje už 15 let. Už od počátku existence EP Corporate Group tedy bylo zřejmé, že organizace potřebuje software, který jednotlivé činnosti co nejvíce zautomatizuje.

Zadání rozhodně nepatřilo mezi minimalistická. Hledal se systém, který řeší veškerou agendu spojenou s nadační činností: tedy webové stránky, vyhlašování grantových výzev, správu žadatelů – fyzických i právnických osob –, dále celý schvalovací proces žádostí včetně tvorby smluv a úhrady plánovaných plateb. Systém tedy musel splňovat vysoké funkční a bezpečnostní nároky a implementátor musel mít široký přehled v problematice neziskového sektoru, konkrétně v nadační činnosti.

Tip na CRM pro neziskovky dostala neziskovka od jiné nadace, která také doporučila platformu Nonprofit Cloud od Salesforce.

Protože nadace CRM pro neziskovky umí

CRM pro neziskovky má se specifickou agendou nadací už letité zkušenosti. IT specialisté se nezalekli ani náročnějších požadavků Nadace EP Corporate Group. Z úvodních rozhovorů vykrystalizovalo přesně takové komplexní, prověřené a bezpečné řešení, jaké neziskovka potřebovala.

Nadace dnes běží na platformě Salesforce a využívá kompletního hostování nadačního webu. V systému spravuje kontakty, grantové výzvy, žádosti a žadatele o nadační příspěvek. Využívá také pokročilou integraci a generování smluv v Signi, implementaci interface AXA k celkové správě platebních transakcí nebo reportování.

„Myslím, že naše očekávání byla pro CRM pro neziskovky velkou výzvou,“ směje se Jitka Pražáková. „Oceňujeme empatický a trpělivý přístup Michala Furmánka i jeho hlubokou znalost neziskového sektoru. Na základě své dobré zkušenosti jsme doporučili dál: Nadaci J&T.“

Přihlásit na workshop

Chci se detailněji seznámit se systémem
Registrovat se do workshopu

Kontaktovat

Sjednat schůzku o implementaci Salesforce